(1)
Ploeger, J. "Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps": Vliegtuie En Personeel Vir En in Suidwes, 1914-1915. Sci.Mil. 2012, 2.