Visser, G. (2012). DIE GESKIEDENIS VAN DIE SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE AKADEMIE, 1950 - 1990. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 40(1). https://doi.org/10.5787/40-1-143