Scholtz, L. (2012). Cuito Cuanavale - Wie het werklik Gewen? ’n Strategiese en Operasionele Ontleding. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 28(1). https://doi.org/10.5787/28-1-199