Jooste, L. (2012). DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 26(2). https://doi.org/10.5787/26-2-246