Jacobs, C. (2012). DIE PROBLEMATIEK IN DIE NAVORSING VAN KONTEMPORÊRE KRYGSGESKIEDENIS IN SUID-AFRIKA. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 23(2). https://doi.org/10.5787/23-2-308