Ploeger, J. (2012). DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 23(1). https://doi.org/10.5787/23-1-318