Jacobs, C. (2012). DIE ROL VAN DIE EERSTE SUID-AFRIKAANSE INFANTERIEDIVISIE TYDENS DIE GEVEGTE BY EL ALAMEIN, JULIE TOT NOVEMBER 1942. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 22(3). https://doi.org/10.5787/22-3-323