Du Toit, J. (2012). DIE GESKIEDENIS VAN DIE I PERSONEELFUNKSIE IN DIE SA WEERMAG SEDERt WOI TOT 31 JANUARIE 1981. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(4). https://doi.org/10.5787/18-4-395