Kleyn, W. (2012). DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(1). https://doi.org/10.5787/18-1-411