Kotzé, J. (2012). DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 18(1). https://doi.org/10.5787/18-1-412