Bruwer, J. (2012). KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 16(1). https://doi.org/10.5787/16-1-459