Coetzer, W. (2012). Gedemilitariseerde sones: ’n Doeltreffende konflikbeslegtingsmetode?. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 16(4). https://doi.org/10.5787/16-4-465