Meyers, E. (2012). Die Suid-Afrikaanse soldaat: ’n historiese profiel. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 14(2). https://doi.org/10.5787/14-2-521