Ploeger, J. (2012). DIE BOU VAN DIE STAATSARTILLERIEKASERNE, POTGIETERSTRAAT, PRETORIA: DIE UITBREIDING IN 1924 OM DIE HOOFKWARTIER VAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG TE HUISVES. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(4). https://doi.org/10.5787/13-4-539