Afdeling Godsdienstige Publikasies, K.- generaal. (2012). DIE KAPELAAN: IN DIENS MET DIE SWAARD VAN DIE HEILIGE GEES. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(4). https://doi.org/10.5787/13-4-541