Nöthling, C. (2012). DIE INSPEKTEUR-GENERAAL IN DIE SUID AFRIKAANSE WEERMAG 1912 - 1983. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 13(2). https://doi.org/10.5787/13-2-586