Naudé, A. (2011). DIE ’HENDSOPPERS’ EN ’JOINERS’. DIE RASIONAAL EN VERSKYNSEL VAN VERRAAD. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 12(1). https://doi.org/10.5787/12-1-640