Huisamen, J.-H. (2012). AFRIKAANS EN DIE EERSTE VRYHEIDSOORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(1). https://doi.org/10.5787/11-1-645