Adlam, A. (2012). DIE PERS AS BRON OOR DIE GESKIEDENIS VAN DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(1). https://doi.org/10.5787/11-1-648