Visser, G. (2012). DIE EERSTE VRYDEIDSOORLOG: ENKELE ASPEKTE MBT DIE BRITSE SIENING VAN DIE BOERE EN DIE VERSKILLE TUSSEN BOER EN BRIT. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(1). https://doi.org/10.5787/11-1-650