Wessels, A. (2012). DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT: VERLEDE, HEDE, TOEKOMS. DEEL 1 (’n Kort Kritiese Evaluering). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). https://doi.org/10.5787/11-3-663