Ploeger, J. (2012). DIE GESKIEDENIS VAN DIE GEDENKTEKEN TER GEDAGTENIS AAN HEENGEGANE BOEREGEINTERNEERDES IN PORTUGAL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). https://doi.org/10.5787/11-3-665