Roothman, A. (2012). DIE GEBRUIK VAN TERRORISME AS ’N INTERNASIONALE POLITIEKE BEDINGINGSINSTRUMENT:. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 11(3). https://doi.org/10.5787/11-3-670