Bisset, W. (2012). DIE UNIFORM KNOPE VAN DIE SUID-AFRIKAANSE VLOOT EN SY VOORGANGERS. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 10(4). https://doi.org/10.5787/10-4-691