Geyer, G. (2012). DIE BETEKENIS VAN SPORT AS ‘N FISIEK-REKREATIEWE AKTIWITEIT MET BESONDERE VERWYSING NA DIE MILITÊR. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 9(4). https://doi.org/10.5787/9-4-723