Kisten, J. (2012). DIE PLEK VAN DIE SWAARDMAGORGANISASIE (WEERMAG) IN DIE STAATSBESTEL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 9(1). https://doi.org/10.5787/9-1-748