Grobler, J. (2012). DIE GEALLIEERDE BESTETTING VAN MADAGASKAR IN 1942 (DEEL 2): DIE KONSOLIDASIETYDPERK, MEI - AUGUSTUS 1942. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 8(1). https://doi.org/10.5787/8-1-793