Grobler, J. (2012). DIE ROL VAN DIE SEEMAG IN DUITS SUIDWES-AFRIKA 1914-15. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 7(2). https://doi.org/10.5787/7-2-819