Otto, W. (2012). DIE SAW MOET OOK SY ANDER WAPENS EFFEKTIEF AANWEND. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 7(2). https://doi.org/10.5787/7-2-823