Ploeger, J. (2011). Leiers na die Noorde. Studies oor die Groot Trek. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 6(3). https://doi.org/10.5787/6-3-853