De Jong, C. (2012). VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE AGLO-BOEROORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 5(2). https://doi.org/10.5787/5-2-890