De Jong, C., & Ploeger, J. (2012). VERSLAE VAN NEUTRALE MILITÊRE WAARNEMERS TYDENS DIE ANGLO-BOEROORLOG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 4(2). https://doi.org/10.5787/4-2-932