Jonker, E. (2012). Ontstaan en ontwikkeling van die Transvaalse Verdedigingsmag: Transvaal Volunteers. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 3(3). https://doi.org/10.5787/3-3-942