Ploeger, J. (2012). Suid-Afrika en die Imperiale Generale Staf-gedagte. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 3(2). https://doi.org/10.5787/3-2-945