Ploeger, J. (2012). Uit die voorgeskiedenis van die Sliid-Afrikaanse Vloat : Die ontstaan van die Sliid-Afrikaanse Seediens. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 3(1). https://doi.org/10.5787/3-1-949