Ploeger, J. (2012). Die Kasteel "De Goede Hoop" (1921-1923) : Die verhaal van ’n reddingsdaad. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 2(2). https://doi.org/10.5787/2-2-967