Ploeger, J. (2012). Die militêre boukuns in die Nederlande en sy eertydse kolonies (1500-1800). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 2(2). https://doi.org/10.5787/2-2-968