Ploeger, J. (2012). "Die Zuid-Afrikaanse Vliegeniers Korps": Vliegtuie en personeel vir en in Suidwes, 1914-1915. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 2(1). https://doi.org/10.5787/2-1-972