Ploeger, J. (2012). Op Brandwag - Drie eeue militêre geskiedenis van Suid-Afrika. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 1(3). https://doi.org/10.5787/1-3-979