Jonker, E. (2012). Die Militêr-Historiese en Argivale Dienste van die Departement van Verdediging. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 1(1). https://doi.org/10.5787/1-1-980