DAVIDS, R. Defence Strategies for the New Millenium / Verdedigingstrategiee vir die Nuwe Millenium. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 29, 9 Feb. 2012.