SCHOLTZ, L. Cuito Cuanavale - Wie het werklik Gewen? ’n Strategiese en Operasionele Ontleding. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 28, n. 1, 9 Feb. 2012.