JOOSTE, L. DIE POLITIEKE KOERSWENDING VAN 1948 BESORG ’N NUWE IDENTITEIT AAN DIE UNIEVERDEDIGINGSMAG. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 26, n. 2, 13 Feb. 2012.