JOOSTE, L. DIE STAND VAN SUID-AFRIKAANSE MILITÊRE GESKIEDSKRYWING OOR DIE SA WEERMAG SE BETROKKENHEID IN SUIDWES-AFRIKA EN ANGOLA: 1966 TOT 1989. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 23, n. 2, 15 Feb. 2012.