PLOEGER, J. DIE STIGTING EN WERKSAAMHEDE VAN DIE "NEDERLANDSCH BIJSTANDSFONDS VOOR ZUID-AFRIKA" (1900-1903). Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 23, n. 1, 15 Feb. 2012.