KLEYN, W. DIE ROL VAN DIE SUID-AFRIKAANSE WEERMAG IN NATUUR- EN OMGEWINGSBEWARING. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 18, n. 1, 23 Feb. 2012.