KOTZÉ, J. DIE GEOMETRIESE EN RIVIERGRENSE VAN SUIDWES-AFRIKA, MET SPESIALE VERWYSING NA DIE NOORDE EN DIE CAPRIVISTROOK. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 18, n. 1, 23 Feb. 2012.