BRUWER, J. KILOMETER 500, DIE BEEINDIGING VAN DIE SUIDWES-AFRIKA-KAMPANJE 70 JAAR GELEDE. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 16, n. 1, 28 Feb. 2012.