COETZER, W. Gedemilitariseerde sones: ’n Doeltreffende konflikbeslegtingsmetode?. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 16, n. 4, 28 Feb. 2012.