KROUKAMP, W. KRYGSHELDE / WAR HEROES: LT.KDR. D.A. HALL, DIE GROOTHARTIGE SKIPPER. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, v. 14, n. 4, 28 Feb. 2012.